Divadlo Na zábradlí
Dora Viceníková

Dora Viceníková

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorandské studium na FaVU. Spolupracovala s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Mezi lety 2005 - 2007 působila jakodramaturgyně Mahenovy činohry NDB. Od roku 2005 doposud je členkou dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni a členkou poroty Ceny Josefa Balvína.

Pedagogicky působila na JAMU a FF MU. Od roku 2007 do roku 2013 pracovala jako zástupkyně uměleckého šéfa a dramaturgyně Divadla Reduta, NDB. Od září roku 2013 je uměleckým šéfem souboru Divadla Na zábradlí a pedagogicky působí na DAMU. Autorsky a dramaturgicky se podílela na inscenacích Anamnéza, Anna Karenina, Báby, Buržoazie, Cizinec, Europeana, Hamleti, Korespondence V+W, PosedlostPožitkáři a Zlatá šedesátá.


Na repertoáru

Posedlost - dramaturgie, spoluautorka inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, rež. J. Mikulášek, 2016)
Krásné psací stroje! - dramaturgie (M. O. Štědroň, rež. Jiří Havelka, 2016)
Hamleti
- dramaturgie, spoluautorka inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, rež. J. Mikulášek, 2015)
Anamnéza
- dramaturgie (V. Bodó, J. Róbert, rež. Rastislav Ballek, 2015)
Báby - dramaturgie (D. Charms, rež. Anna Petrželková, 2014)
Požitkáři
- dramaturgie, spoluautorka inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2014)
Cizinec aneb Člověk je tak jako tak vždycky trochu vinen
- dramaturgie (A. Camus, rež. Jan Mikulášek, 2014)
Korespondence V+W - dramaturgie (J. Voskovec, J. Werich, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Anna Karenina - dramaturgie (L. N. Tolstoj, A. Petras, rež. Daniel Špinar, 2013)
Buržoazie - dramaturgie, spoluautorka inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Europeana - dramaturgie (P. Ouředník, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Zlatá šedesátá - dramaturgie (P. Juráček, rež. Jan Mikulášek, 2013)

Po derniéře

Šedá sedmdesátá - dramaturgie, spoluautorka inscenace (Jan Mikulášek, Dora Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Šílenství - dramaturgie (Jiří Havelka a kolektiv, rež. Jiří Havelka, 2014)
Kabaret Kafka - dramaturgie (na motivy díla Franze Kafky, rež. Daniel Špinar, 2013)