FALL MAUER FALL / ZEĎ NÁM SPADLA

FALL MAUER FALL / ZEĎ NÁM SPADLA Das Thema - Das 1. Deutsch-tschechische Kabarett / To téma - 1. Česko-německý kabaret

Koncept / hrají / Spiel: Heda Bayer, Olga Seehafer, Felix Forsbach, Jakob Fischer, Dominik Tremel, Marketa Richter, Philipp Schenker, Roman Horák
Režijní supervize: Braňo Mazúch
Scénografie / Light design: Dáda Němeček
Video: Vojtěch Polák
Technika: Michal Pustay

DasThema.cz

Propásli jsme něco? Nový začátek, otevření hranic, sjednocení, pád železné opony, sametová revoluce a tak. Východní blok je minulostí, komunismus v muzeu, NDR a ČSSR v dokumentacích a v nostalgii zahalené. Ale 30 let po roce 1989 téma hranic není historií. Je to stále přítomný element naší současnosti, vliv a traumatem pro nespočet biografií, synonymem pro rozdělený svět. My sami jsme živoucí historii, která vypadá jinak, než jsme čekali.

K výročí pádu železné opony a takzvaného německého znovusjednocení se setkává mezinárodní ansámbl umělců (To téma - Praha, Ernst von Leben - Bamberg, Heda Bayer - Chemnitz) a vyšetřuje: Kde jsme byli tenkrát? Kde jsme teď? Kam spadla opona? Hledání stop ve osobní historii a budoucnosti.

Mezinárodní projekt k 30. výročí pádu železné opony v roce 1989 je iniciován 1. Česko-německý kabaretem To téma / Das Thema.
Ke spolupráci pozvali improvizační divadlo Ernst von Leben ( Bamberg/Bavorsko ) a multižánrovou česko-německou umělkyni Hedu Bayer ( Chemnitz/Sasko ), aby vytvořili osobní mozaiku událostí z doby před třiceti lety a dnes.

Ve snaze lépe porozumět zkoumá bilingvní (český a německý) představení s nemilosrdným humorem, co se nám stalo tenkrát a co se děje teď, ikdyž... občas nerozumíme ani sami sobě.
Příběhy a zkoumání vlastní historie Vás pobaví sebeironii a absurdnosti osudu a zamrazí zároveň ve snaze to vše lépe porozumět. V hledáčku je vždy člověk se svou osobní zkušenosti a určitě nejde o politiku … anebo ano?

Představení vznikla neotřelým spojením uměleckých stylů umělců z to téma / Das Thema, Ernst von Leben a Hedy Bayer. Výsledek je osobitý experimentální “kabaret”, který pracuje i s prvky improvizačního, vizuálního a pohybového divadlo.

Pozn.: Pro porozumění obsahu představení postačí znalost znalost jednoho ze dvou používaných jazyků ( D /CZ ).

Děkujeme za podporu:
Divadlo Na Zábradlí, Česko-německý fond budoucnosti, Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, kontaktní kancelář Svobodného státu Sasko v Praze, Státní kancelář Svobodného státu Sasko, zastoupení Svobodného státu Bavorsko v České republice, Kulturní Fond Bamberg, firma xITee k.s.

************************************************

Haben wir was verpasst? Neubeginn, Grenzöffnung, Einheit, Mauerfall, samtene Revolution und so. Der Ostblock ist Vergangenheit, der Kommunismus im Museum, die DDR und ČSSR in Dokumentationen und Nostalgie verpackt. Doch 30 Jahre nach 1989 sind Mauern keine Geschichte. Sie sind ein prägendes Element der Gegenwart, Einfluss und Trauma für unzählige Biografien, Inbegriff einer geteilten Welt. Wir selber sind Geschichte, die anders aussieht als erwartet. 

Grenzübergreifend findet sich zum Jubiläum des Mauerfalls und der sogenannten Einheit ein Ensemble internationaler Künstler*innen (Das Thema - Prag, Ernst von Leben - Bamberg, Heda Bayer - Chemnitz) zusammen und ermittelt: Wo waren wir damals? Wo sind wir jetzt? Wohin fiel die Mauer? Eine persönliche Spurensuche in die Vergangenheit und Zukunft.

Dieses internationale Projekt zum 30. Jubiläum des eisernen Vorhangs im Jahre 1989 wurde initiiert vom 1. Deutsch-tschechischen Kabarett. Die Kabarettisten der Gruppe Das Thema / To téma. Zu dieser Zusammenarbeit haben sie das Improvisationstheater Ernst von Leben ( Bamberg / BY ) und die crossover Künstlerin Heda Bayer ( Chemnitz / Sa ) eingeladen, um ein persönliches Mosaik der Ereignisse vor 30 Jahren und von heute zu erschaffen.

Die zweisprachige (deutsch und tschechische) Vorstellung untersucht mit beissendem Humor, was uns damals geschah und was jetzt passiert, auch wenn… wir manchmal nicht mal uns selber verstehen.Die persönlichen Erfahrungen und die Ermittlung der eigenen Geschichte packen Sie mit ihrer Selbstironie und Absurdität und berühren Sie gleichzeitig in ihrer Mühe, alles besser zu verstehen.

Diesmal geht es weniger um Kabarett, aber mehr um visuelles, Bewegungs-, ebenso wie zweisprachiges Theater, dass sie zum sowohl Humor als auch Tiefe mit sich bringt. Im Visier haben die Spieler wiederum die persönlichen Erfahrungen und es geht keinesfalls um Politik...oder doch?

Die Vorstellung entstand durch das überraschende Verschmelzen der Arbeitsstile von Das Thema / to téma, Ernst von Leben und Heda Bayer.
Das Resultat ist ein persönlich engagiertes, experimentelles “Kabarett”, das auch mit Elementen des Improvisations- , Bewegungs- und Visuellen Theaters arbeitet.

Anm.: Für das Verständnis der Inhalte der Vorstellung genügt die Kenntnis einer der beiden verwendeten Sprache ( D /CZ ).

Viele Dank für die freundliche Unterstützung:
Divadlo Na Zábradlí / Theater am Geländer, Deutsch-Tschechischer Zukunftsfonds,
Die Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Prag, Verbindungsbüro des Freistaates Sachsen in Prag, Sächsische Staatskanzlei, Bayerische Repräsentanz in der Tschechischen Republik, Kulturförderung Bamberg, xITee k.s.

Reprízy

Omlouváme se, repríza této inscenace není na nejbližší dobu plánována.
Pro aktuální termíny našich představení navštivte sekci program.