Das Thema - Moc a bezmoc?

Moc a bezmoc? Das Thema

Koncept, hra a kapela (Konzept, Spiel und die Band): DIE MACHT / MOC
Roman Horák, Sven Ofner, Markéta Richterová, Philipp Schenker

Technika (Technik): Michal Pustay

Moc a bezmoc? Vítejte na naší instantní tiskovce!

Hlavní otázky napínavých krizových situací a rozbláceného česko-německého sousedství se musí zodpovědět! Náš postoj je žádán! Palčivé otázky si vyžadují důrazné odpovědi. Proto: Tisková konference!
Ať už ve vztahu, v práci, ve volném čase, ve společnosti... jestli v Mnichově, Vídni, Curychu nebo Praze...anebo v karanténě... vždy se nám vrací ubíjející otázka: Kdo je tady u moci? A kdo je bezmocný? A proč je to tak těžké vyslovit "Eisenbahnkrankenkassenmitgliedsbeitrag"? Proto: Tisková konference!
Kdo vyhrává v zápolení velkého a malého bratra, Německa a Česka, v jazycích, kulturách v emocích? Je to karma nebo náhoda, že Češi mají vždy pocit, že jim někdo ukradl poslední sousto z talíře a že pokaždé ostrouhají mrkvičku? A proč jsou Němci tak moc u-spořádní, nebo jsou jenom ne-zajímaví? Proto: Tisková konference! Plná česko-německých mocenských her, okořeněné s vídeňskou dekadencí a oslazené jemně - peprným švýcarským neutrálem. A zbrusu nová kapela - Die Macht / Moc!!!

----

Macht und Ohnmacht? Kommen Sie zu unserer sofortigen Pressekonferenz!

Zentrale Fragen brennender Krisensituationen und der zermatschten deutsch-tschechischen Nachbarschaft müssen jetzt beantwortet werden! Unser Statement wird verlangt! Brennende Fragen fordern explosive Antworten! Deshalb: Pressekonferenz!
Ob in Beziehung, Arbeit, Freizeit, Gesellschaft… ob in München, Wien, Zürich oder Prag… oder in der Quarantäne... es stellt sich immer wieder die quälende Frage: Wer hat die Macht? - Und wer ist ohnmächtig? Und warum ist es so verdammt schwierig “ Strč prst skrz krk” zu sagen? Deshalb: Pressekonferenz!
Wer ist der Gewinner im Wettstreit des grossen und des kleinen Bruders, Deutschland und Tschechien, der Sprachen, Kulturen, Emotionen? Ist es Karma oder Zufall, dass die Tschechen immer das Gefühl haben, dass ihnen jemand das letzte Stück vom Kuchen wegschnappt? Sind wir deutschsprachigen wirklich außer-ordentlich oder bloss lang-weilig??? Deshalb: Pressekonferenz! Voll deutsch-tschechischer Machtspiele, gewürzt mit Wiener Dekadenz und versüßt mit zart-herber Schweizer Neutralität. Mit neuer Band - Die Macht / Moc !!!

Reprízy

Omlouváme se, repríza této inscenace není na nejbližší dobu plánována.
Pro aktuální termíny našich představení navštivte sekci program.