Kabaret Kafka

Kabaret Kafka Na motivy díla Franze Kafky

Premiéra
25. října 2013

Derniéra
30. října 2015

„Říkal jsi o zaměstnancích, že jsou to „placení nepřátelé",
ale dřív, než se jimi stali, jsi Ty byl „platící nepřítel."

Osoby a obsazení

Inscenační tým

  • Režie: Daniel Špinar 
  • Překlad: Vojtěch Saudek 
  • Dramaturgie: Dora Viceníková 
  • Scéna: Henrich Boráros 
  • Kostýmy: Linda Boráros

Kafkovo literární dílo obsahuje kratší povídkové prózy, z toho množství fragmentů, tři nedokončené romány, deníky a korespondenci. Jen menší část svého díla vzal Kafka na milost a dal souhlas k jeho vydání za svého života. Před smrtí mnoho rukopisů spálil, všechno, co nebylo v jeho dosahu, přikázal, aby se zničilo. Posmrtné vydání jeho spisů vycházelo péčí Kafkova přítele Maxe Broda. Za svůj hlavní životní úkol považoval psaní a obtížně je uváděl v soulad s prací v pojišťovacím úřadě, kterou svědomitě vykonával. Psaní bylo při Kafkově maximalismu zápasem o nejvyšší cíle, zápasem s nemožností. Odtud Kafkova ustavičná nespokojenost téměř se vším, co napsal, odtud takové množství krátkých i delších rozběhů, na které už nikdy nenavázal, odtud tolik fragmentů v jeho díle. Psaní bylo pro něho spásou i zatracením, službou ďáblu, posilou i trýzní, štěstím i zoufalstvím, překážkou na cestě životem i útočištěm v čase beznaděje a porážek.

Kabaret Kafka zpracovává Kafkův nejslavnější dopis – Dopis otci, ve kterém otevírá nejintimnější témata a pojmenovává svůj postoj k životu.

Kabaret Kafka v režii Daniela Špinara získal Cenu Josefa Balvína!

Porota na inscenaci Daniela Špinara ocenila: odvážnou dramaturgickou volbu, díky níž inscenátoři objevili v Kafkově Dopisu otci zcela nečekané divadelní možnosti.
Inscenační formu, která složitý, sebezpytující text interpretuje s odstupem, hravě a zábavně a ukazuje přitom na skryté nebo málo známé rysy Kafkovy osobnosti.
Porota rovněž ocenila výkony herců a jejich velký osobnostní vklad, který velmi přispěl k přesvědčivosti inscenace.
Cenu Pražského divadelního festivalu německého jazyka vyhlašuje každoročně vedení festivalu. Cena je udělována nejlepší inscenaci původního německy psaného textu, která vznikla na území České republiky v uplynulé sezoně.
Cílem soutěže je podpořit umělecky kvalitní inscenace německy píšících autorů na českých scénách, přispět ke zvýšení povědomí o českém divadle v německy mluvících zemích a vystavit vítěznou inscenaci přímé konfrontaci s vybranými inscenačními počiny německy mluvících zemí.

Partner inscenace

SFK

Reprízy

Omlouváme se, repríza této inscenace není na nejbližší dobu plánována.
Pro aktuální termíny našich představení navštivte sekci program.