Jan Mikulášek

Jan Mikulášek

Po nedokončeném studiu činoherní režie na Janáčkově akademii múzických umění působil jako umělecký šéf brněnského divadla Polárka. Spolu s dalšími mladými divadelníky vytvořil časem z Polárky sledovanou alternativní scénu, zaměřenou především na autorskou tvorbu pro nejširší spektrum diváků. Dále působil jako umělecký šéf ostravského Divadla Petra Bezruče a pravidelně spolupracoval s brněnským divadlem Reduta. V roce 2013, kdy umělecký šéf Reduty převzal vedení Divadla Na zábradlí, se Mikulášek stal kmenovým režisérem této scény.

Na repertoáru Divadla Na zábradlí v současnosti nalezneme následující Mikuláškovy režie: AnderSenCizinecEuropeanaHamletiKorespondence V+W, MýceníPosedlost, Požitkáři a Zlatá šedesátá (Inscenace roku - Ceny Alfréda Radoka 2013). Režijní přístup Jana Mikuláška se často opírá o dramatizace románů, původní scénáře či autorské divadlo. Pracuje se střihem, s detailem, s hudebním kontrapunktem i s paralelním odvíjením dějů. Druhou výraznou inspirací je výtvarné umění, ze kterého „přebírá“ důraz na mizanscénu a svícení. Výrazným rysem Mikuláškova rukopisu je hra s významem replik, s kontextem a s asociacemi na zvolené téma; na jevišti dokáže zhmotnit naprosto abstraktní, filozofická témata a to pomocí velice jednoduchých prostředků.


Na repertoáru

AnderSen aneb Fantazie mě přivede do blázincerežie, spoluautor inscenace (H. CH. Andersen a kolektiv, rež. J. Mikulášek, 2017)
Posedlost
- režie, spoluautor inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, rež. J. Mikulášek, 2016)
Hamleti - režie, spoluautor inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková a kolektiv, rež. J. Mikulášek, 2015)
Požitkáři - režie, spoluautor inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2014)
Cizinec aneb Člověk je tak jako tak vždycky trochu vinen
- režie (A. Camus, rež. Jan Mikulášek, 2014)
Korespondence V+W - režie (J. Voskovec, J. Werich, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Europeana - režie (P. Ouředník, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Zlatá šedesátá - režie (P. Juráček, rež. J. Mikulášek, 2013)

Po derniéře

Buržoazie - režie, spoluautor inscenace (J. Mikulášek, D. Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2013)
Šedá sedmdesátá
- režie, spoluautor inscenace (Jan Mikulášek, Dora Viceníková, rež. Jan Mikulášek, 2013)