Kyjem po kebuli

KYJEM PO KEBULI aneb Zpráva o dobrovolné smrti jednoho z diváků Petr Erbes, Boris Jedinák a kol.

PREMIÉRY
21. a 22. února 2020

OBSAZENÍ

Magdaléna Sidonová
Barbora Bočková
Kateřina Císařová
Václav Vašák
Vojtěch Vondráček
Štěpán Lustyk
Milan Vedral

INSCENAČNÍ TÝM

Koncept, scénář, režie: Petr Erbes, Boris Jedinák
Scéna: Jan Tomšů
Kostýmy: Klára Fleková
Hudba: Ian Mikyska
Pohybová spolupráce: Markéta Stránská

“Obyvatelé Mariánských ostrovů dokážou z lidské kostry vyrobit dvanáct oštěpů, a čím větší je tělo, tím lepší a větší jsou z něj oštěpy. Z tohoto důvodu ovšem tito divoši pociťují velkou touhu zabít člověka vysoké postavy. Leč já si nepřeji pozbýt svůj život a prolít krev kvůli jejich oštěpům, nýbrž jedině pro Kristovo jméno! “
– Augustin Strobach, 21. května 1683

Autorská inscenace vychází z dopisů Augustina Strobacha, jezuitského misionáře a jihlavského rodáka, který odjel na Mariánské ostrovy a už se nikdy živý nevrátil domů. Během misie pokřtil podle vlastních slov více jak čtyři sta divochů, sezdal na sto párů, naučil místní pěstovat kukuřici a nakonec byl ubit kyjem při krvavé vzpouře.

Jaký byl smysl Augustinovy “mučednické smrti”? Jak se česká stopa otiskla do historie kultury na opačném konci světa? Je možné šířit pravdu a lásku na lodích, které přivážejí také krysy, mor a daňový systém?

Reprízy