Ve spolupráci se studenty a absolventy Katedry výchovné dramatiky pražské DAMU připravuje DNz sérii diváckých workshopů k vybraným představením divadla. Pod vedením studentů výchovné dramatiky můžete zažít netradiční úvod k představení, kdy vás vedení workshopu speciální formou seznámí s principy a poetikou dané inscenace a pomůže otevřít vaši mysl tak, abyste si z představení odnesli ještě větší zážitek. 

Workshopy jsou určené pro dospělé a dospívající diváky, jednotlivce i skupiny. 
Kapacita: 20 osob

Workshopy začínají v 17:30 a trvají cca 60 minut. Vstup je zdarma, rezervace je možná v prodejní sítí GOOut nebo v pokladně divadla. 

Nejbližší workshopy:

Cizinec

V životě se dostáváme do kontaktu s nespočtem lidí. Naprostá většina jsou pro nás "cizinci". Společně budeme zkoumat, jak náš pohled na tyto "cizince" mohou ovlivnit média a naše rychlé úsudky. A nejsme si někdy "cizinci" i sami sobě?

Lektor: Vojtěch Löffelmann
Je učitelem dramatické výchovy, kterou stále poznává na Katedře výchovné dramatiky DAMU. Kromě studia působí jako divadelní lektor v Divadle Minor, občasně lektoruje na sušické Dramasterii, vede dětské tábory a ještě občasněji hraje divadlo.

Macbeth - Too Much Blood

Shakespearův nejmocnější nástroj – slovo.

Odkud se slova v naší mysli berou a jak málo stačí, aby měnila svůj význam? Jak se ze slova stane znak či metafora? Jakým jazykem k nám promlouvá svět kolem nás a jak se z něj může stát jazyk divadelní? A kolik slov opravdu potřebujeme pro svá sdělení?

Lektor: Jan Hnilička
Je herec, režisér a pedagog. Jeho divadelní dráha je spojena především s Divadlem Dagmar, kde působí od roku 2003 jako herec a od roku 2006 i jako režisér. Jako herec, tanečník nebo performer spolupracoval také s divadly: Městské divadlo Karlovy Vary, Teatr novogo fronta, Farma v jeskyni, Rockopera Praha a Městská divadla pražská. Pedagogickou dráhu začal jako lektor hereckých a pohybových workshopů už v roce 2006. Od roku 2015 externě spolupracuje s Českým rozhlase. Poslední roky se věnuje také divadelnímu lektorství. Studuje dramatickou výchovu na DAMU.

Podivuhodný případ pana Holmese

Nad šálkem oblíbeného Holmesova čaje Lapsang Souchong se zamyslíme nad největší detektivní záhadou všech dob – lidskou myslí. Kdo jsou lidé, s nimiž se setkáváme na ulici? A kdo jsme vlastně my? Nakolik se znáte? Co nás popohání vpřed a co brzdí? Abychom si na některé z otázek odpověděli, využijeme techniky Petera Brooka a Augusta Boala.

Lektor: Ondřej Kohout
Je absolvent filozofie na Filozofické fakultě UK a oboru dramatická výchova na DAMU. Od roku 2011 se věnuje organizaci dětských a studentských divadelních přehlídek a dílen. Je dlouholetým vedoucím amatérských divadelních souborů. V posledních letech absolvoval workshopy zaměřené na různé herecké techniky u českých i zahraničních osobností jako Radim Vizváry, Jana Pilátová a Howard Lotker.

Zlatá šedesátá

Ve jménu...

Jméno. Někdy devíza, někdy cejch.
Vypovídá vůbec jméno něco o člověku? Kdybychom některá jména neznali, nahlíželi bychom na jejich nositele jinak?

Lektor: Dominika Prokopová
Absolvovala magisterské studium na Masarykově univerzitě v Brně (obor Učitelství estetické výchovy pro střední školy, specializace Dramatická výchova) a bakalářské studium v oboru Dramatická výchova na Katedře výchovné dramatiky DAMU v Praze. V současné době pokračuje na této katedře v magisterském studiu. Od roku 2017 je lektorkou Divadla Lampion na Kladně, kde vede dílny pro děti i dospělé. Působí také jako lektorka edukativních programů České filharmonie a FOK pro děti a mládež.