Úplný oficiální název povinného subjektu

DIVADLO NA ZÁBRADLÍ, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Kontakt

Divadlo Na zábradlí
Anenské nám 209/5
11533 Praha 1 – Staré město
IČO 00064394, DIČ CZ00064394 – neplátce DPH
Tel. 222 868 868
E-mail: nazabradli@nazabradli.cz
www.nazabradli.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti

Komerční banka, Praha 1
č.ú.10533011/0100

Důvod a způsob založení

Divadlo Na zábradlí bylo založeno na základě Zřizovací listiny vydané Radou hl. m. Prahy ve znění usnesení Zastupitelstva hl.m. Prahy č. 33/62 ze dne 12.12. 2013.

Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost, a to:

  • Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i zahraničí.
  • Pořádání výstav v prostorách divadla
  • Vydávání a prodej periodických i neperiodických tiskovin a publikací.
  • Poskytování dalších služeb v souvislosti s uvedenými činnostmi.
  • Propagace uvedených činností.

Zjednodušená organizační struktura

 

 

ředitel - statutární zástupce

 
 

asistentka ředitele

 

umělecký šéf

šéf produkce

ekonom

šéf UTPV

       

umělecký soubor

produkční

účetní

technici

dramaturgové

grafik

ref. PaM

krejčovna

režisér

správce IT

evidence majetku

maskérna

inspicienti

kontaktní úsek

 

zvukaři

nápověda

pokladní

 

osvětlovači

tajemnice

uvaděčky

 

hosp. správa

 

Žádost  Divadlu Na zábradlí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. 

Žádost o informace dle zákona106/1999 Sb., dále stížnost, předložení návrhu, podnětu nebo jiné dožádání či rozkladlze zasílat na níže uvedených formulářích elektronicky na e-mail, písemně na adresu sídla organizace nebo osobně k rukám asistentky ředitele, kde je možné taktéž obdržet rozhodnutí o poskytnutí informace.

Formulář žádosti ke stažení
(typ: doc, velikost: 24 kB)

Sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb. zde

Opravné prostředky - Rozklad proti rozhodnutí Divadla Na zábradlí o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Způsob podání rozkladu:Písemné podání do sekretariátu ředitele k rukám asistentky

Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: Do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

Formulář rozkladu ke stažení
(typ: doc, velikost: 24,5 kB)

Sekretariát ředitele

Marie Fišerová, asistentka ředitele
Divadlo Na zábradlí
Anenské nám.209/5, 11533 Praha 1 – Staré Město
Tel. 222 868 869
Mobil: 603 548 997
e-mail: fiserova@nazabradli.cz