Kyjem po kebuli

KYJEM PO KEBULI Petr Erbes, Boris Jedinák a kol.

PREMIÉRY
21. a 22. února 2020

DÉLKA PŘEDSTAVENÍ
95 min bez přestávky

„Takže Bůh krade bonbóny?"

OBSAZENÍ

Magdaléna Sidonová
Barbora Bočková
Kateřina Císařová
Václav Vašák
Vojtěch Vondráček
Štěpán Lustyk
Milan Vedral

INSCENAČNÍ TÝM

Koncept, scénář, režie: Petr Erbes, Boris Jedinák
Scéna: Jan Tomšů
Kostýmy: Klára Fleková
Hudba: Ian Mikyska
Pohybová spolupráce: Markéta Stránská

“Obyvatelé Mariánských ostrovů dokážou z lidské kostry vyrobit dvanáct oštěpů, a čím větší je tělo, tím lepší a větší jsou z něj oštěpy. Z tohoto důvodu ovšem tito divoši pociťují velkou touhu zabít člověka vysoké postavy. Leč já si nepřeji pozbýt svůj život a prolít krev kvůli jejich oštěpům, nýbrž jedině pro Kristovo jméno! “
– Augustin Strobach, 21. května 1683

Autorská inscenace vychází z dopisů Augustina Strobacha, jezuitského misionáře a jihlavského rodáka, který odjel na Mariánské ostrovy a už se nikdy živý nevrátil domů. Během misie pokřtil podle vlastních slov více jak čtyři sta divochů, sezdal na sto párů, naučil místní pěstovat kukuřici a nakonec byl ubit kyjem při krvavé vzpouře.

Jaký byl smysl Augustinovy “mučednické smrti”? Jak se česká stopa otiskla do historie kultury na opačném konci světa? Je možné šířit pravdu a lásku na lodích, které přivážejí také krysy, mor a daňový systém?

Reprízy

Omlouváme se, repríza této inscenace není na nejbližší dobu plánována.
Pro aktuální termíny našich představení navštivte sekci program.

 

"(...) Dominantním znakem představení je spojení zdánlivě nespojitelných principů. (...) Inscenace Divadla Na zábradlí vznikala jako kolektivní dílo, kromě obou režisérů se na její přípravě autorsky podíleli samotní herci, což se projevuje v proměnlivé koncepci a atmosféře jednotlivých obrazů. (...) Třebaže se představení zabývá historickým námětem, neustále osciluje mezi dobovými reáliemi a současností. Jeho neskrývanou ambicí je nacházet a akcentovat ve Strobachově příběhu nejrůznější aktualizační momenty."
Saša Hrbotický, Deník N, 26. 2. 2020

"Může spolu tahle parta lidí tvořit už, jak to říct, prostě napořád? V současné době jsou největší zárukou, že to, co uvidím, bude stát zato. Stejně jako předchozí inscenace má i tahle důvtip, nápad, šmrnc, originalitu a schopnost přitažlivě, vtipně a přitom tak výstižně a neprvoplánově postihnout společenské problémy a témata. Obdivuju, jak zdatně je spojena vážnost s fraškovitostí, a jak je humor užíván k poukazování na závažné věci. Dobrý nápad s koncem to jen podtrhuje a posouvá důraz do kontextu se současností. Skvěle hráli všichni, ale tentokrát bych asi nejvíce vyzdvihla M. Vedrala."
KSnow, i-divadlo.cz, 22. 2. 2020  90 %

"Do Divadla Na zábradlí se člověk většinou nechodí posmát. Jde popíchnout mysl a uvažování nad společenskými tématy a problémy. Tentokrát ale v kombinaci s humorem, který nám neskutečně sedl. Zatím nejlepší premiéra sezony. Hra má nápad, vážnost se snoubí s humorem ve dokonalé symbióze."
Dedimor, i-divadlo.cz, 22. 2. 2020  90 %