Divák zakoupením vstupenky přistupuje na následující obchodní podmínky:

 • Změna programu vyhrazena.
 • Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují. Při zakoupení si zkontrolujte správnost údajů na vstupence, na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.
 • Studentské a seniorské slevy z plného vstupného lze uplatnit online i v pokladně divadla, ostatní slevy lze uplatnit pouze při nákupu v pokladně divadla.
 • Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení a není-li stanoveno jinak. Vstupenky lze vrátit pouze v místě, kde byly zakoupeny, není-li stanoveno jinak. Informace vydává produkce divadla.
 • V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit dle instrukcí, a to nejpozději do 1 měsíce od původního data představení.
 • Při změně představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů produkce divadla.
 • Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.
 • Při natržení, přetržení či jiném porušení vstupenky v místě kontrolního QR kódu, které zabraňuje jeho přečtení, je vstupenka neplatná.
 • Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla.
 • Upozorňujeme diváky, že po začátku představení negarantujeme možnost vstupu do hlediště.
 • Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní pro marketingové a PR účely.
 • Pořizování audio nebo video záznamů v průběhu představení je zakázáno.
 • Nevyzvednuté rezervace se automaticky ruší a vstupenky jsou uvolněny zpět do volného prodeje.
 • Tyto podmínky platí pouze pro vstupenky zakoupené v pokladně Divadla Na zábradlí. Při zakoupení vstupenek od jiného prodejce platí jeho smluvní podmínky, včetně smluvních podmínek společnosti GoOut pro online prodej: https://goout.net/cs/obchodni-podminky/.