Dora Viceníková

Umělecký šéf Divadla Na zábradlí od sezony 2013/2014.

Vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a doktorandské studium na FaVU. Spolupracovala s Českým rozhlasem a s Českou televizí. Mezi lety 2005 – 2007 působila jako dramaturgyně Mahenovy činohry Národního divadla v Brně. Od roku 2005 je členkou dramaturgické rady Mezinárodního festivalu Divadlo v Plzni. Pedagogicky působila na JAMU, DAMU a FF MU. Od roku 2007 do roku 2013 pracovala jako zástupkyně uměleckého šéfa a dramaturgyně Divadla Reduta. Od září roku 2013 je uměleckým šéfem souboru Divadla Na zábradlí.

Divadlo Na zábradlí a já
Divadlo Na zábradlí, ačkoliv velikostí malé, výrazně píše naši kulturní historii. Snažíme se pokračovat v koncentraci na uměleckou výpověď, která se tak následně může a snad i rozšiřuje do širšího kontextu. Zábradlí je speciální a specifický prostor s atmosférou, s ambicí tvořit velké divadlo v malém prostoru. Proto od první návštěvy zde mívám pocit něčeho výlučného. Jako by člověk zažíval něco neopakovatelného.

Těší mě spolupráce celého našeho týmu, herecký soubor i souhra s režiséry. Těším se především z úspěchů mimo český kontext, za řadu pozvání na zahraniční scény. Jsem šťastná z nasazení a otevřenosti hereckého souboru, který bývá vystaven nejrůznějším výzvám. Je radost žít ve spřízněném prostředí, kde každý má svůj nezanedbatelný podíl na celkovém zdaru.

SOUČASNÉ INSCENACE

koncept, scénář
J. Mikulášek, D. Viceníková – Ahoj vesmíre!, 2021

dramatizace a dramaturgie
T. Bernhard – Mýcení, 2018
P. Ouředník – Europeana, 2013

dramaturgie
Honoré de Balzac – Ztracené iluze, 2021
I. Bergman, J. Mikulášek – Persony, 2018
J. Mikulášek, D. Viceníková a kol. – Posedlost, 2016
V. Bodó, J. Róbert – Anamnéza, 2015
J. Mikulášek, D. Viceníková a kol. – Hamleti, 2015
J. Mikulášek, D. Viceníková a kol. – Požitkáři, 2014
A. Camus – Cizinec, 2014
J. Voskovec, J. Werich – Korespondence V+W, 2013
P. Juráček – Zlatá šedesátá, 2013

ARCHIV

scénář, koncepce
D. Viceníková – Schůze, 2021

dramaturgie
J. Mikulášek, D. Viceníková – Proč bychom se netěšili, 2020
H. Ch. Andersen a kol. – AnderSen, 2017
M. O. Štědroň – Krásné psací stroje!, 2016
D. Charms – Báby, 2014
J. Havelka a kol. – Šílenství, 2014
L. N. Tolstoj, A. Petras – Anna Karenina, 2013
J. Mikulášek, D. Viceníková – Buržoazie, 2013
J. Mikulášek, D. Viceníková – Šedá sedmdesátá, 2013
Na motivy díla F. Kafky – Kabaret Kafka, 2013

Umělecké vedení