Marie Kronbergerová

Čtvrtý břeh / Tvůrčí Afrika

Čtvrtý břeh aneb Mussolini v Africe.
Přednáška a scénické čtení. Úryvky z knihy čte Petr Batěk.
V češtině. Vstup volný. Ve spolupráci s nakladatelstvím Práh.

Čtvrtý břeh – tak byla nazývána v období fašismu Libye jako italská kolonie. Její další rozšiřování do oblasti Tripolska, Kyrenaiky, Fezzánu. Mocenské ambice fašistického státu realizované v Africe a urputný boj domorodého obyvatelstva o zachování národní identity v letech 1926-1932. Těmto tématům je věnována značná pozornost v dokumentárním románu spisovatele Antonia Scuratiho Mussolini muž prozřetelnosti, připraveném k vydání v nakladatelství Práh v překladu Marie Kronbergerové.

MÍSTO
půda Divadla Na zábradlí