Historie budovy

Místo, kde dnes stojí Divadlo Na zábradlí, patří k nejstarším sídlištím na území vnitřní Prahy. Zdejší osada je bezpečně doložena na počátku 12. století, ale existovala pravděpodobně již mnohem dříve. Kronika Královské Prahy uvádí, že v 15. století se budova dnešního Divadla Na zábradlí jmenovala Dům U zeleného kloboučku, později Dům Milevských.

V 16. století vlastnili dům Valdštejnové, kteří získali do vlastnictví i dům sousední a spojili oba v jeden celek. Když byl v 16. století odsvěcen sousední kostel sv. Jana Křtitele na brodu, podléhal v průběhu dalších let zkáze. Co se ze zbytků dalo použít bylo rozebráno na stavby domů. Kopie části reliéfu z tympanonu kostela sv. Jana Křtitele je vystavena ve vstupním foyer divadla.

Začátkem 19. století byla v tomto domě továrna na potiskování bavlněných látek. V roce 1836 zde proběhla velká přestavba podle návrhu architekta J. C. Vítka. Dům byl postaven prakticky od základů a pod ním vyhloubeny sklepy. V rámci rekonstrukce vznikl i velký sál v němž byly umístěny tiskací stoly pro kartounku. Koncem 19. století získala vlastnické právo laická katolická nadace založená na křesťanských ideálech a rozšířená po celé Evropě pod názvem Jednota katolických tovaryšů. Poskytovala zdarma ubytování a stravu pro „pracující řemeslný dorost“ z chudých rodin. Doba přelomu 19. a 20. století zaznamenala velký rozmach divadelnictví. Také Jednota katolických tovaryšů zbudovala v roce 1913 pro svůj ochotnický spolek sál a jeviště v prostoru bývalé kartounky. O zimních nedělích, Vánocích a Velikonocích se zde hrála mravoučná představení, a to až do roku 1933, kdy byla činnost přerušena válkou. V roce 1944 byl dům obsazen Němci. Po válce Jednota svoji ochotnickou činnost nakrátko opět obnovila a obohatila repertoár o představení hostujících kočovných souborů. V roce 1954 Ústřední národní výbor hlavního města Prahy vyvlastnil dům pro Československý stát, konkrétně pro Obvodní podnik bytového hospodářství, který tu dál provozoval ubytovnu a penzion. Pozůstatkem po tovaryšských ubikacích zde byly miniaturní jednopokojové byty se společnými umývárnami. Od roku 1993 je Divadlo Na zábradlí repertoárovou scénou hlavního města Prahy, které je jeho zřizovatelem a též vlastníkem budovy.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!