Anna Pamrová, Eva Prchalová

Antieva

Divočinu slov mi nech!

Inscenace Antieva: Divočinu slov mi nech! je inspirovaná osudem a tvorbou Anny Pammrové (1860–1945). Prožila velmi pestrý život, do nějž patří i intenzivní platonický vztah s Otokarem Březinou, s nímž vedla živou celoživotní korespondenci. Tento dotek s oficiálním světem literatury ale doposud zastiňoval její vlastní tvorbu – napsala mnoho filozofických statí, básní a prozaický portrét svého dětství, jménem Antieva. Tato novela nekompromisně zachycuje citovou krutost a chlad, který malou Annu provázel. Odehrává se mezi jejím pátým a devátým rokem, kdy byla odňata od rodiny a dána na výchovu ke kmotře. Celý tento proces zpětně popisuje jako drezuru a zotročení, které má vézt k vytvoření podmaněné ženské osobnosti – odtud název Antieva, který si bereme i jako východisko k inscenaci.

Dramatizace se opírá o svérázný, archaický jazyk Anny Pammrové, která mimo jiné vytvořila mnoho novotvarů, protože kategoricky nesouhlasila s tím, jak společnost chápe některé pojmy. V textu i inscenaci chceme zachytit vnitřní dialog této rozporuplné osobnosti. Postupem života mířila ke krajní samotě. Její zápas o vztahy je silnou paralelou k zápasům, jaké ve svých životech svádíme i dnes. Pozoruhodný je i její vizionářský vhled do ekologické krize, kterou na počátku 20. století z tišovských lesů předpovídala.

Inscenace je určena divákům od 14 let.

DÉLKA INSCENACE
90 minut bez přestávky

INSCENAČNÍ TÝM
režie / Anna Davidová
dramaturgie / Tereza Marečková
jevištní adaptace / Eva Prchalová, Tereza Marečková
scéna a kostýmy / Hana Knotková
hudba / Jakub Kudláč

OBSAZENÍ
Petra Špalková
Tereza Dočkalová
Tereza Marečková
Marek Pospíchal

PREMIÉRA
28. září 2018