Úplný oficiální název povinného subjektu
Divadlo Na zábradlí, příspěvková organizace hl. m. Prahy

Kontakt
Divadlo Na zábradlí
Anenské nám. 209/5
115 33 Praha 1 – Staré město
IČO 00064394, DIČ CZ00064394 – neplátce DPH
222 868 868

www.nazabradli.cz

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti
Komerční banka, Praha 1
č.ú. 10533011/0100

Důvod a způsob založení
Divadlo zahájilo činnost 9. 12. 1958. Jeho současným zřizovatelem je hlavní město Praha, Praha 1, Mariánské nám. 2 na základě Zřizovací listiny ze dne 19. června 2014. Posláním organizace je umělecká a divadelní činnost, a to:

  • Veřejné scénické předvádění dramatických či jiných děl výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání divadelních představení nebo jiných kulturních produkcí nebo pohostinskými představeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i zahraničí.
  • Pořádání výstav v prostorách divadla.
  • Vydávání a prodej periodických i neperiodických tiskovin a publikací.
  • Poskytování dalších služeb v souvislosti s uvedenými činnostmi.
  • Propagace uvedených činností.


Zjednodušená organizační struktura

Žádost Divadlu Na zábradlí o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Žádost o informace dle zákona 106/1999 Sb., dále stížnost, předložení návrhu, podnětu nebo jiné dožádání či rozklad lze zasílat na níže uvedených formulářích elektronicky na e-mail, písemně na adresu sídla organizace nebo osobně k rukám asistentky ředitele, kde je možné taktéž obdržet rozhodnutí o poskytnutí informace. Formulář žádosti ke stažení zde a sazebník úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zde.

Opravné prostředky – rozklad proti rozhodnutí Divadla Na zábradlí o neposkytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 sb. o svobodném přístupu k informacím
Způsob podání rozkladu: písemné podání do sekretariátu ředitele k rukám asistentky. Lhůta pro žadatele pro podání rozkladu: do 15 dnů od doručení rozhodnutí. Formulář rozkladu ke stažení zde.

Nákupní košík0
Košík je prázdný!