Das Thema / To téma

Kafka has left the building / úřední název - amtliche Bezeichnung: Kafka 24/7

Dokumentárně-fiktivní performance-kabaret.

Kafka has left the building – je pryč a jeho Praha už také neexistuje. Pražský performativní kabaret Das Thema – To téma “inscenuje” Kafku sto let po jeho smrti nezaujatě a po svém. V bludišti klišé a jubilejních oslav si klademe otázku co dnes z Kafky ještě zbylo. Zkoumáme prolnutí mezi spisovatelovým životem, dílem a komercializací obojího. To téma vede diváky k reflektování jejich vlastního pohledu na Kafku. Tak pojďme slavit! Kafka žil a psal v dvojjazyčné Praze. Inscenace je proto dvojjazyčná.

PARTNEŘI: Adalbert Stifter Verein, Divadlo Na zábradlí.
PODPOROVATELÉ: Česko-německý fond budoucnosti, Hlavní město Praha, nadace Richard Stury, nadace Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn, Švýcarské velvyslanectví v České republice

DÉLKA INSCENACE
připravujeme

INSCENAČNÍ TÝM
režie / Emil Rothermel
dramaturgie, scéna, kostýmy / Karolína Kotrbová
produkce: Dranc z. s., Roman Horák, Philipp Schenker

HRAJÍ
Roman Horák
Markéta Richterová
Philipp Schenker
Halka Jeřábek Třešňáková

PREMIÉRA
16. března 2024

WEBOVÉ STRÁNKY
www.dasthema.cz

Dokumentarisch-fiktives Performance-Kabarett

Kafka has left the building – er ist weg und sein Prag gibt es auch nicht mehr. Das Prager Performance-Kabarett Das Thema – To téma inszeniert Kafka hundert Jahre nach seinem Tod unvoreingenommen und eigenwillig. Im Labyrinth aller Jubiläumsfeiern und Klischees stellen wir uns die Frage, was heute noch von ihm übrig ist. Wir untersuchen Überschneidungen von Leben und Werk, dessen Kommerzialisierung und der geheimnisvollen Welt Kafkas. Das Thema führt das Publikum so zur Reflektion seines eigenen “Kafkablicks”. Lasst uns feiern! Kafka lebte und schrieb in einem zweisprachigen Prag. Deshalb ist dieses Stück durchgehend zweisprachig.

PARTNER: Adalbert Stifter Verein, Theater Na zábradlí.
GEFÖRDERT DURCH: Deutsch-tschechischer Zukunftsfond, Hauptstadt Prag, Richard Stury Stiftung, Brougier-Seisser-Cleve-Werhahn-Stiftung, Schweizerische Botschaft in der Tschechischen Republik.


Další Hosté

Nákupní košík0
Košík je prázdný!