Das Thema / To téma & JODELIX

Písňozávod - Liedfabrik

Mlhové trhance se sametově chvějí ve zvukové krajině mezi paneláky a kulisami alpského panoramatu z kartonu a plastu. Originál Jódl namíchaný s dálničním šumem, hřejivě nasládlé balady říznuté filozofickým punkem. Animálně moderní zvuky z nás tryskají v momentech naprosté upřímnosti. Germánsko-keltské shopping (nebo shocking) zpěvy se překrývají s politicky soulovým brumláním. Sexy lidová Volksmusik Vás vtáhne na taneční parket a poskočí Vám srdíčko. V naší zpěvohře zkoumáme zvučné kořeny českých a germánských hlaholů a zvuků v našem okolí. Hudba, která se dotýká, která spojuje, to se člověk rád zaposlouchá, protože… no, proč vlastně? Pocitům a zážitkům, které se staly písněmi, těm zkrátka rozumíme tím, že je posloucháme. A z poslouchání se stane sounáležitost.

Česko-německý kabaret Das Thema / To téma
V našich dvoujazyčných programech Gefühl und Cit, Moc a bezmoc a Erika Mann, vznikla řada písní, které vychází z osobních a společenských témat, které se týkají česko-německého kontextu.

Pražský jódlband Jodelix
1. Česko-německý jódlband Jodelix byl založen v roce 2021, aby zkoumal kořeny „germánské“ a „české“ lidové hudby a nechal v moderní fúzi tyto vlivy splynout se současnou živou hudbou. Hudební stopovačka minulých a současných melodií, od Keltů až po punk, od Moravy až po švýcarské Alpy, přes hessenské dálnice až po jihočeskou pastvinu. Hrajeme fúzi původních a vlastních lidových songů a klademe si otázku, co by lidová hudba dnes mohla být.

S poděkováním Agátě Molčanové za postmoderní alpské a lidové „kroje“ a Emilu Rothermelovi za jeho dramatické oči a uši. Zvláštní poděkování Divadlu Na zábradlí za spolupráci a jejich kouzelnému Kostýmokaleidoskopu (fundusu).

DÉLKA INSCENACE
75 minut bez přestávky

HRAJÍ
Roman Horák
Sven Ofner
Philipp Schenker
Markéta Richterová
Šimon Janák
Matouš Holada
Michal Pustay

PREMIÉRA
1. prosince 2022

WEBOVÉ STRÁNKY
www.dasthema.cz
www.theater.cz

Zitternde Nebelschwaden ziehen durch den schallenden Raum, zwischen Plattenbauschluchten und felsigen Alpenattrapen aus Karton und Plastik. Jodelgesang vermischt sich mit Autobahnbrausen, schwüle Balladen mit philosophischem Punk. Tierisch moderne Laute brechen aus uns heraus, wenn wir nur mal ehrlich mit uns selbst sind. Germanischer Einkaufskeltengesang übertönt politisches Soulgedusel und lustvolle Volksmusik lässt Beine und Herzen zucken. In unserem Singspiel suchen wir die Wurzeln zwischen böhmischen und germanischem Klängen in uns selbst und der Welt um uns. Musik berührt, verbindet uns, da hört man meistens gerne zu, weil… ja, warum? Die Gefühle und Erlebnisse die zu Liedern geworden sind, verstehen wir einfach durchs Zuhören. Und aus Zuhören wird… dazugehören.

Das tschechisch-deutsche Kabarett Das Thema / To téma
In unseren zweisprachigen Programmen Gefühl und Cit, Macht und Ohnmacht und Erika Mann? haben wir eine ganze Reihe von eigenen Liedern komponiert, die von persönlichen und gesellschaftlichen Themen ausgehen, die uns im tschechisch-deutschen Kontext betreffen.

Die Prager Jodelband Jodelix
Die tschechisch-deutsche Jodelband Jodelix haben wir 2021 gegründet, um zu untersuchen, was für uns die Wurzeln “germanischer” und “böhmischer” Volksmusik sind und wie wir sie eigenwillig verwachsen lassen können. Es ist eine musikalische Spurensuche im Heute und in der Vergangenheit, bei den Kelten und beim Punk, in Mähren und den Schweizerbergen, auf der hessischen Autobahn und einer mährischen Kuhweide. Wir spielen bestehende und eigene “Volkslieder” mit der Frage, was für uns heute Volksmusik überhaupt sein könnte.

Mit Dank an Agáta Molčanová für postmoderne Alpen- und Volkskostüme und Emil Rothermel für seine dramaturgischen Augen und Ohren. Ein spezieller Dank dem Theater Na zábradlí für die Zusammenarbeit und seinen Zauberwald voller Kostüme (fundus).

Další Hosté

Nákupní košík0
Košík je prázdný!