Proběhlé veřejné zakázky

 • Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku č. 01/2024 – Zhotovování propagačních tiskovin [.zip]
 • Dodávka telekomunikačních služeb – zakázka malého rozsahu: výzva a výsledek [.zip]
 • Zvuková technika – zakázka malého rozsahu [.zip]
 • Nákup vozidla [.pdf] (zrušeno)
 • Veřejná zakázka č. 004-2017 – Doprava dekorací [.pdf]


Výměna oken

 • Veřejná zakázka č. 001-2019 – Výměna oken [.pdf]
 • Příloha č. 1 – krycí list nabídky [.pdf]
 • Příloha č. 2 – posouzení stávajícího stavu oken [.pdf]
 • Příloha č. 3 – výrobní dokumentace [.pdf]
 • Příloha č. 4 – smlouva o dílo [.pdf]


Úklid

 • Veřejná zakázka č. 001-2017 – Úklid v Divadle Na zábradlí [.pdf]
 • Příloha č. 2 – návrh smlouvy o dílo [.doc]


Vypracování projektové dokumentace

 • Výzva k podání nabídek [.pdf]
 • Dodatečná informace č. 1 [.pdf]
 • Architektonická studie: Zastřešení atria v DNz [.pdf]
 • Krycí list nabídky [.xls]
 • Čestné prohlášení: Ekonomická a finanční způsobilost splnit veřejnou zakázku [.doc]
 • Čestné prohlášení: Splnění základních kvalifikačních předpokladů [.doc]
 • Rozhodnutí o výběru [.pdf]
 • Smlouva DNz – TaK Architects s.r.o. [.pdf]


Rekonstrukce sociálního zařízení v DNz

 • Výzva [.doc]
 • Výkaz, výměr, rekapitulace dílů [.xls]
 • Rekonstrukce toalet a sprch – návrh rozpočtu [.xls]
 • Návrh: Smlouva o dílo – 002-2015 [.doc]
 • Dispoziční schéma – nákres [.pdf]


Poptávkové řízení

 • Protokol poptávkového a výběrového řízení na provozovatele divadelní kavárny DNz [.pdf]
Nákupní košík0
Košík je prázdný!